Kinderwerk

He, pssst… JIJ bent waardevol & geliefd!

In de Bijbel (Matteüs 18: 1 – 5) hebben de discipelen een discussie over wie het belangrijkste is. Jezus wijst niet ‘iemand’ aan maar Hij laat het antwoord zien: Hij zet een kind in het midden…

Jij bent geliefd omdat je Zijn kind bent. ‘Hij heeft een mooi plan voor jou leven, dat staat vast’ zegt Hij in Jeremia 29:11. Je hoeft niet eerst je best te doen voordat je bij Hem mag komen, maar je bent geliefd omdat God jou heeft gemaakt!

Omdat Jezus het kind zo belangrijk vindt, volgen wij dat voorbeeld en maken we er werk van om ons, vol passie, in te zetten voor ‘het kind’: we noemen dat – Kinderwerk –!

Vanaf 0 t/m 4 jaar wordt er volop gespeeld en voor de kinderen van de basisschool is er een programma tijdens de samenkomst. Omdat we ook graag willen investeren in 12+ willen we ook voor hen avonden organiseren, meer info hierover volgt.

Hieronder de 4 pijlers van ons kinderwerk:

Geloof: in een wereld waar je veel hoort waardoor, twijfel en angst komt willen wij een plek zijn waar geloof groeit. En hoe komt geloof? Door het horen van het Woord(Romeinen 10:17);

Leefstijl: wie Zijn woorden hoort & ze doet is volgens Jezus (Matteüs 7:24-27) als een ‘wijs man’. Dus hoe pas je het Woord toe? Wat staan er veel lessen voor nu en vandaag in de Bijbel;

Pastoraat: soms heb je het nodig dat iemand even met je meeloopt/ bid/ denkt of gewoon een luisterend oor biedt. Jij doet er toe;

Binding: omdat goede & gezonde vriendschappen GOUD zijn!

 

Wil je meer informatie? Heb je een vraag of wil je meebouwen in ons team? Meer dan welkom! Neem gerust contact op met Salome Schutterop (tel. 0648562847 – mail: kinderwerk@opendeurreimerswaal.nl)